Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường mầm non xã Phúc Tuy được thành lập vào năm 2009, Trường Mầm non Phúc Tuy đã khẳng định thương hiệu tại Hoà Bình và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Phúc Tuy được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.